ZPiSdN w Zawierciu


Idź do treści

Menu główne:


Projekt "Międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania pamięci o poległych żołnierzach okresu I wojny światowej"

Projekty, programy

"Międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania pamięci o poległych żołnierzach okresu I wojny światowej"***


Kolejne środki na realizację statutowych zadań Fundacji

W ramach konkursu grantowego, Fundacja "Żyć na nowo" pozyskała środki na realizację projektu "Międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania pamięci o poległych żołnierzach okresu I wojny światowej". Zadanie zakłada przywrócenie pamięci lokalnej społeczności z terenu Poręby i okolic o istnieniu na terenie ich miasta samodzielnego cmentarza wojennego z okresu pierwszej wojny światowej oraz cmentarza ewangelickiego. Jednym z jego celów jest również zachęcanie mieszkańców do pogłębiania wiedzy historycznej o regionie, a także wzbudzenie zainteresowania tematyką pierwszej wojny światowej na ternie obecnego powiatu zawierciańskiego. Obecnie cmentarze już nie istnieją, są zupełnie zapomniane.W miejscu ich założenia nadal spoczywa 171 żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej, jednak na trudno szukać w terenie fizycznych śladów o tym świadczących. W ramach projektu zostaną wykonane i zamontowane w miejscu istnienia tych obiektów (na obecnym cmentarzu rzymskokatolickim) tablice pamiątkowa i informacyjna. Wychowanki placówki przeprowadzą prace porządkowe w terenie, pomogą zorganizować oraz będą uczestniczyły w prelekcji w MOK w Porębie, przygotują oprawę do uroczystego odsłonięcia tablic, będą zaangażowane w wydanie publikacji dotyczącej Projektu. Realizację zadań podopieczne Fundacji przeprowadzą wspólnie z członkami Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej działającego przy MOK Poręba. Współpraca przyczyni się do budowania prawidłowej relacji między ludźmi, zacierania różnic międzypokoleniowych, wzbudzania pozytywnych emocji oraz budowania pozytywnej samooceny uczestników. Na obecnym etapie realizowane są zadania wynikające z porozumień z wolontariuszami, została wykonana i zakupiona tablica pamiątkowa, przygotowywana jest prelekcja.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz CIL w Zawierciu.

***

Trwa realizacja projektu "Międzypokoleniowa współpraca na rzecz przywracania pamięci o poległych żołnierzach okresu I wojny światowej", który zakłada wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców z terenu Poręby i okolic o historii lokalnej - istnieniu na terenie ich miasta samodzielnego cmentarza z okresu pierwszej wojny światowej oraz cmentarza ewangelickiego. Podopieczne Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu czynnie włączyły się w realizację założonych celów w projekcie. Uszyły stroje sanitariuszek wojskowego szpitala polowego znajdującego się w latach 1914/1915 na terenie Poręby. Przygotowały materiał na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, które odbędzie się 29.10.2016 roku o godzinie 11:00 na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie.Wychowanki Magdalena S. i Małgorzata S. wraz z wychowawcą dokonali zakupu profili stalowych, które uprzednio przygotowali na terenie zakładu "Profil" w Wojkowicach. Wykonano podstawę z elementów stalowych. Sporządzono tekst o historii cmentarza w Porębie oraz obrazy graficzne, zlecono ich wydruk na tablicy informacyjnej. Pozyskano kostkę brukową oraz przygotowano teren pod jej ułożenie.

***


ZREALIZOWANO KOLEJNY ETAP PROJEKTU


Dnia 20 października 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie odbyło się spotkanie dla mieszkańców Poręby oraz innych zainteresowanych osób promujące projekt oraz zapomnianą historię miejsca, które zamieszkują. W prelekcji udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dla wychowanek placówki była to żywa lekcja historii, bowiem same wykonały i wystąpiły w strojach stylizowanych na okres I wojny światowej. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. pan Ryszard Spyra - Burmistrz Miasta Poręba, pani Karolina Ostrowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie, pan Czesław Karolczyk - Prezes Fundacji "Żyć na nowo" , pani Paulina Musialska - dziennikarka Dziennika Zachodniego, pan Piotr Orman - Prezes Towarzystwa Jurajskiego, który opowiedział o przebiegu tzw. Bitwy Jurajskiej rozgrywającej się jesienią 1914 roku.Głównym celem prelekcji było przywrócenie w świadomości mieszkańców obiektów po których w obecnych czasach nie zachował się żaden fizyczny ślad w terenie. Michał Mazur przedstawił założenia, cele i sposób realizacji projektu, natomiast Zdzisław Kluźniak przekazał informacje dot. nieistniejących już porębskich cmentarzy, mających w przeszłości dużą wartość historyczną, kulturową i religijną. Przygotowano poczęstunek, a całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Zwieńczeniem prelekcji było przekazanie przez wychowanki placówki wszystkim zebranym osobom drobnych upominków ufundowanych przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.


***


Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowejW dniu 29 października 2016 roku na cmentarzu parafialnym w Porębie została odsłonięta tablica upamiętniająca 171 żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Byli różnych narodowości, kultur, wyznania. Wśród żołnierzy pochowanych na porębskim cmentarzu, były również osoby narodowości polskiej. W odczuciu wychowanek i ich opiekunów, należy im się pamięć, jako osobom zmarłym, zapomnianym, bezimiennie spoczywającym daleko od własnych bliskich. Na prośbę organizatorów uroczystości, odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Ryszard Spyra - Burmistrz Miasta Poręba, natomiast jej poświęcenia - ks. Prałat Andrzej Michalak - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie.
W uroczystościach udział wzięli m.in.: Ryszard Spyra - Burmistrz Miasta Poręba, ks. Prałat Andrzej Michalak proboszcz parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie, Robert Kleszcz - Dyrektor ZPiSdN w Zawierciu, Piotr Orman - Prezes Towarzystwa Jurajskiego, Paweł Abucki - prezes CIL, Janusz Bieńkowski - prezesa CRL, Czesław Karolczyk - prezes Fundacji "Żyć na nowo", Iwona Muskalska - Dyrektor MZS w Porębie, Karolina Ostrowska - Dyrektor MOK Poręba, radni Rady Miasta , dziennikarze oraz przedstawiciele różnych instytucji i organizacji społecznych w Porębie.Zakończenie uroczystości miało miejsce w MOK w Porębie. Odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca realizowanego projektu zaprezentowana przez Michała Mazura - koordynatora tych działań oraz prezentacja Zdzisława Kluźniaka z KPHL w Porębie przedstawiająca zarys historii cmentarza w Porębie i jego wielokulturową przeszłość w latach 1861-2016. Ostatnim krokiem w realizacji projektu będzie publikacja broszury, której nakład w ramach realizowanego zadania był ograniczony. Pozyskano środki na dodruk broszury w ilości zapewniającej zapoznanie się z jej treścią większemu gronu odbiorców. Został złożony kolejny wniosek, tym razem do Urzędu Miasta Poręba o dofinansowanie na ten cel. Otrzymano dotację z Gminy Poręba na dodruk broszur opisujących historię porębskiej nekropolii, a zarazem promujących miasto i gminę w ramach zadania publicznego "Wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców o historii lokalnej - publikacja broszury". Podobnie, jak w przypadku poprzedniego projektu wniosek o dotację złożyli Michał Mazur, Piotr Mazur, Czesław Karolczyk - wychowawcy ZPiSdN w Zawierciu oraz Zdzisław Kluźniak - KPHL w Porębie.

Radio Katowice (materiał audio) - Na cmentarzu katolickim w Porębie w miniony weekend odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej...

Michał Mazur, Piotr Mazur
Powrót do treści | Wróć do menu głównego